Serveis Socials

Telèfon per a noves persones usuàries de Serveis Socials pel Covid19 607 453 960

Qualsevol persona de Sant Just Desvern que no sigui usuària dels Serveis Socials municipals pot adreçar se al telèfon, de 9 a 14 h, o enviar un correu electrònic a  benestarsocial@santjust.cat

Les persones usuàries de Serveis Socials amb un Pla de treball, que necessitin ampliar els ajuts o prestacions, poden adreçar-se a la persona professional de referència a través del telèfon habitual.

Els Serveis Socials municipals prioritzen la presentació de documentació i sol·licituds via telemàtica, per la web municipal, per tal d’evitar contagis i protegir tant la ciutadania com les persones professionals, sempre que es tracti de documentació que no estigui ja en possessió del servei.
L’atenció presencial només es realitzarà a una única persona de la unitat familiar, després de concertar cita prèvia per telèfon. L’atenció presencial es farà al vestíbul de l’Ajuntament, complint totes les recomanacions sanitàries, amb el sistema de regulació d’accés. També es facilitarà, en la mesura del possible, la consulta de dades d’ofici, la documentació complementària i la realització de còpies i/o compulses.
Excepcionalment, també es podrà fer una atenció a domicili per a persones que no es poden desplaçar i no tenen possibilitat de presentar telemàticament la documentació.

Quines són les prestacions econòmiques i ajuts municipals prioritaris, durant el període Covid-19?

Altres ajudes urgents i de greu necessitat durant el període d’estat d’alarma.· Ajudes econòmiques per fer front al pagament del lloguer, hipoteca i/o consums d’aigua, gas llum…
· Necessitats bàsiques d’alimentació
· Renda Zero
· Ajudes econòmiques per a ulleres i tractaments dentals de primera necessitat, amb conveni amb el comerç local.
· Atenció a menors: suport a l’escolaritat (llibres, material, ordinador per escolarització telemàtica, etc.)
· Suport a la salut. Adquisició de productes farmacèutics o medicaments expedits per professionals de la salut i considerats necessaris
· Atenció a les dones en cas de violència masclista
· Servei de prevenció per al consum de substàncies addictives
· Suport psicològic
· Suport d’orientació jurídica
· Altres ajudes urgents i de greu necessitat durant el període d’estat d’alarma.

Documentació necessària per gestionar les prestacions municipals

· Imprès de sol·licitud per entregar en persona o instància telemàtica.
· Fotocopia DNI de la persona sol·licitant.
· Justificant dels ingressos nets percebuts durant els dos mesos anteriors a la data de la sol·licitud pel conjunt de membres familiars empadronats al domicili.
· Justificació del darrer rebut de lloguer/hipoteca del domicili habitual.
· Justificació de qualsevol situació sobrevinguda durant la crisi (ERTO, ingressos provinents de negocis que s’han tancat temporalment per prohibició legal, document del SOC, atur, etc.)
· En cas de demanar ajuts per atenció a menors, llibre de família i/o sentència de separació/divorci

Els Serveis Socials municipals també ofereixen informació sobre els recursos proveïts per altres administracions i tot allò relacionat amb la crisi de la Covid-19

D’acord amb el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de març de 2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, al títol II
· Pobresa energètica, les companyies subministradores d’energia elèctrica, gas i aigua no podran realitzar talls de subministraments a persones consumidores considerades vulnerables, serveres o en risc d’exclusió social. A més, es prorroga el bo social automàticament a totes les persones consumidores a qui els caduqui el bo, fins al 15 de setembre de 2020.
· Moratòria de deute hipotecaria per a l’adquisició d’habitatge habitual a persones i famílies considerades vulnerables econòmicament, d’acord amb el Reial Decret 8/2020.
· Prestació extraordinària per cessament de l’activitat suspesa que es tramitarà al SEPE

D’acord amb el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març de 2020, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19
· Suspensió de desnonaments durant 6 mesos des de la data de suspensió de l’estat d’alarma.
· Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer, durant 6 mesos.
· Ajuts per al pagament del lloguer.

Generalitat

· Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables: gent gran i dones víctimes de violència masclista. És podrà presentar la documentació justificativa de l’esmentat ajut amb posterioritat al seu abonament. Inclou a les persones que van quedar excloses a la convocatòria de 2019. Es farà efectiu a final d’abril, quan es cobraran els mesos de gener a març.
· Resolució TES/783/2020 de 26 de març, que estableix una moratòria en el pagament del lloguer per a totes les persones arrendataries d’habitatges i locals comercials, que siguin persones físiques, del parc d’habitatge administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Altres prestacions i/o ajudes que es vagin incorporant.

A més a més

Des de l’inici de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament ha posat en marxa una sèrie de mesures socials amb l’objectiu de pal·liar els efectes immediats de la crisi sanitària. Algunes de les més destacades són:
Infància
Distribució de les targetes moneder de la Generalitat per a la infància amb beca menjador. És una targeta recarregable que es pot fer servir a qualsevol establiment alimentari obert i s’ha de guardar fins la finalització de l’Estat d’Alarma. D’acord amb els criteris de serveis socials i en funció del grau de cobertura de la beca menjador, l’Ajuntament complementa aquesta targeta amb la distribució d’àpats a domicili. Així s’ha fet amb les famílies que tenen reducció de preu públic a l’escola municipal Marrecs.
Gent Gran
Les persones que participen en el programa de malbaratament alimentari, format principalment per gent gran que viu sola, rep setmanalment un servei d’àpats a domicili especial pel Covid19. Aquest servei es va ampliant d’acord amb les necessitats que detecta l’equip de serveis socials, a través de trucades d’alerta de la ciutadania, entitats o altres col·lectius.
Els serveis socials s’han posat en contacte amb persones usuàries majors de 80 anys que viuen soles, amb l’objectiu de conèixer les seves necessitats i articular línies d’ajuda.
Si coneixeu alguna persona o família vulnerable que requereixin suport, comuniqueu-ho a l’Ajuntament o la Policia Local als telèfons 934804800 o 934731092.

Mantenir el servei de reforç escolar ofert per l’Ajuntament i el personal voluntari del programa.
S’ha habilitat un espai de distribució especial per al repartiment dels lots del Banc d’Aliments i dels lots d’aliments de Càrites, per tal de garantir una distribució àgil i segura. L’Ajuntament complementa els lots d’aquests dies amb la compra de menjar fresc.